Мета

Японският фонд за стартъпи на стойност 663 млн. долара финансира Web3, AI и Metaverse

SBI Holdings разкри значителен инвестиционен фонд, с което показа ангажираността на Япония към растежа на развиващия се сектор на стартиращите компании. С разпределението на 663 млн. долара този фонд ще подкрепи нови предприятия в областта на Web3, изкуствения интелект (AI) и метавселената.

Този ход е от решаващо значение за цялостната стратегия на Япония за насърчаване на иновациите и утвърждаване на ролята ѝ на значима сила в световния технологичен пейзаж.

Укрепване на стартъп екосистемата

Новият фонд на SBI Holdings ще започне да функционира до края на тази година, като целта му е да създаде портфолио от 150-200 компании. Всяка инвестиция се очаква да варира от стотици милиони до десетки милиарди йени, което отразява ангажимента за подкрепа на разнообразна група стартиращи предприятия в различни етапи на растеж. Този подход подчертава ясното намерение да се стимулира широк спектър от иновативни предприятия.

Освен това фондът не е самостоятелно усилие, тъй като е подкрепен от солиден ангажимент от над 50 милиарда йени от финансови институции като Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Nippon Life Insurance Company и Daiwa Securities Group. Тези алианси предвещават нова ера на съвместна подкрепа за японските стартиращи предприятия, осигурявайки стабилна основа за тяхната глобална конкурентоспособност.

Съобразяване с националната визия

Това финансово начинание на SBI Holdings е в унисон с „Петгодишния план за развитие на стартиращи предприятия“ на японското правителство, организиран от администрацията на министър-председателя Кишида. Планът има за цел да увеличи сегашните инвестиции в стартиращи предприятия на стойност 800 милиарда йени и да ги увеличи до приблизително 10 трилиона йени до 2027 г. Целта е Япония да се превърне в най-значимия център за стартиращи компании в Азия и в значителен глобален клъстер на стартиращи компании.

Стратегията на правителството се простира отвъд финансовите инвестиции, тъй като включва регулаторни нововъведения, като например разрешаване на стартъпите да издават крипто токени, за да привличат публично финансиране. Нещо повече, това решение открива нови възможности за стартиращите предприятия да си осигурят необходимия капитал, като същевременно отразява прогресивната позиция на Япония по отношение на регулациите на криптовалутите.

Регулаторна еволюция за цифровата ера

Тъй като стартъп пейзажът продължава да включва авангардни технологии като Web3 и изкуствен интелект, Япония признава важността на еволюцията на регулаторната и данъчната си рамка в подкрепа на тези сектори. Вследствие на това правителството активно преразглежда данъчната си система, за да задоволи нуждите на Web3 компаниите, като до средата на декември се очаква подробно описание на данъчната реформа.

Съобразяване с националната визия

Това финансово начинание на SBI Holdings е в унисон с „Петгодишния план за развитие на стартиращи предприятия“ на японското правителство, организиран от администрацията на министър-председателя Кишида. Планът има за цел да увеличи сегашните инвестиции в стартиращи предприятия на стойност 800 милиарда йени и да ги увеличи до приблизително 10 трилиона йени до 2027 г. Целта е Япония да се превърне в най-значимия център за стартиращи компании в Азия и в значителен глобален клъстер на стартиращи компании.

Освен това Япония вече е водеща страна в крипторегулирането, като наскоро въведе ново законодателство за стабилните монети. Тези проактивни регулаторни усилия показват, че държавата разбира колко е важно да се осигури на стартиращите предприятия стабилна и подкрепяща среда.

С въвеждането на новия фонд на SBI Holdings Япония може да постави началото на нова глава в историята си на техническите иновации. Нещо повече, стартиращите компании, специализирани в Web3, AI и метавселената, вече разполагат с нов значителен ресурс, който може да им помогне в разширяването и конкуренцията на международно ниво.

С развитието на средата за нови предприятия в Япония фондове като SBI Holdings ще стават все по-важни за преодоляване на типичните пречки, които спъват новите компании. Освен това достъпът до капитал, благоприятната регулаторна рамка и сътрудничеството със съществуващи финансови фирми предлагат благодатна почва за процъфтяване на стартиращите предприятия.

Related posts

Solana, Polygon събират 30 милиона долара за метавселената Cosmic Wire

admin

Запознанства в метавселената: Ето най-новите приложения

admin

Защо Opera играе важна роля в метавселената

admin