Мета

Тодай включва обучение по метавселена

По-късно през тази учебна година университа в Токио ще предложи различни курсове, насочени към широка аудитория – от ученици в гимназията до работещи възрастни, за да им помогне да разберат принципите на „метавселената“. Това няма да бъде конвенционален факултет, който дава дипломи, но ще бъде създаден от Инженерния факултет на Тодай и висши учебни заведения с фокус върху инженерните науки.

Новата инициатива ще предлага образователни програми, в които материалите ще се разпространяват онлайн в „метавселената“ – виртуален свят, който бързо се налага като основна дигитална среда.

Основната цел на проекта е да се справи с липсата на работници, които да са способни да управляват дигиталната трансформация и да са в крак с бързия напредък на технологиите. Учениците в младшите и старшите класове на гимназиите ще бъдат запознати с областите на инженерните науки и информатиката, както и ще получат информация за потенциалните кариерни пътища в тези области чрез образователни програми.

Като се има предвид, че жените все още са недостатъчно представени в университетските инженерни програми, ще бъдат положени големи усилия за ангажирането им. Студентите от различни колежи ще имат достъп до метавселената Todai, за да правят проучвания, свързани с работата, относно потенциални инженерни професии.

Учениците от младшите и старшите класове на гимназиите ще могат да посещават онлайн и присъствени курсове, за да се запознаят с инженерните курсове в университетите. Благодарение на сътрудничеството с предприятия, които се занимават с дейности като създаване на продукти, учениците ще могат да се включат и в практическо обучение.

Проектът ще включва и възможности за преквалификация на студентите от колежа и на работниците, които вече са на пазара на труда. Ще има онлайн курсове по предмети като комуникационни технологии от следващо поколение, предприемаческо образование и изкуствен интелект.

Успешно завършилите различните курсове ще получат сертификати
Според ръководството на университета с помощта на метавселената ще бъде възможно да се създаде образователна система, в която всеки, независимо от възрастта, пола, социално-икономическото положение или местоживеенето си, ще може да учи инженерни и информационни науки.

Теруо Фуджии, президентът на университета в Тодай, който има инженерно образование, изнесе лекция през януари, а през пролетта беше проведено онлайн обучение за новите студенти.

Related posts

Ocean Park пуска нова игра за метавселената

admin

EON Reality и Axelrod за образование в метавселената

admin

AdamEveFamily разкрива e-fashion модна колекция

admin