Крипто Мета

Правната рамка на Япония се адаптира към ерата на Web3

В стремежа си да прегърне бъдещето на технологиите Япония се позиционира в челните редици на ерата на Web3.

Масааки Тайра и Хидето Кавасаки, видни членове на японския конгрес, изразиха намерението си да разработят всеобхватни политики за web3. Тази инициатива, както бе разкрита по време на интервю за CoinDesk Japan, се оказа един от основните пробиви в японския подход към цифровото управление.

Пионер в цифровото бъдеще: Уеб3 в Япония
През април 2023 г. екипът на проекта web3 на Либерално-демократическата партия (web3PT) издаде забележителен whitepaper, в който се изразява амбицията да се използва блокчейн технология за множество приложения на web3. Този документ представляваше котва в японската екосистема на цифровата политика по отношение на стимулирането и подкрепата на дискусиите и дейностите в областта на web3. Бялата книга не само потвърждава интереса на Япония, но и действа като маркер за бъдещи технологични подобрения.

„В този ПТ ще продължим да водим активни дискусии с цел разработване на различни web3 проекти, използващи блокчейн технологията, и насърчаване на свързаните с това мерки.“

Публикуването на бялата книга не е изолирано събитие. То беше последващо действие от по-широкото участие на заинтересованите страни в разговорите за web3. Това се случи в края на годината, когато беше организирано събитие хакатон, чиято основна цел беше да се изготвят правила около децентрализираните автономни организации (DAO). Това събитие се превърна в уникална платформа за заинтересованите страни да изразят своите очаквания и опасения директно пред създателите на политики. Кавазаки, изпълнителен директор на web3PT, подчерта яснотата, която този хакатон внесе както в непосредствените, така и в дългосрочните въпроси, свързани с Web3.

„Що се отнася до DAO, с напредването на хакатона станаха ясни не само краткосрочните, но и средносрочните и дългосрочните проблеми.“

Преодоляване на сложността на DAO

Едно от най-големите идентифицирани предизвикателства е неяснотата, свързана с DAO. По-специално, продължаващите дебати настояват за това дали реално компаниите трябва да прилагат интелигентен договор, за да бъдат класифицирани като DAO. Според председателя на web3PT Тайра това определение ще се прецизира с течение на времето. Тази яснота е от решаващо значение, тъй като тя ще окаже пряко влияние върху формулирането на бъдещите политики и разпоредби относно DAO.

От друга страна, Кавазаки подчерта важността на тази яснота в следващите им стъпки. Очаква се предстоящата бяла книга да отрази тези дискусии и констатации, като установи ясна регулаторна рамка за DAO. Освен DAOs, web3PT има за цел да разбере по-широкия пейзаж на Web3 и да идентифицира ключови области на политиката, които изискват внимание. Този цялостен подход гарантира, че японската цифрова политика е всеобхватна и ориентирана към бъдещето.

„Освен това бихме искали да схванем настоящата ситуация в области, различни от DAO, и да идентифицираме нови важни точки за политиката в рамките на web3PT.“

Данъчни реформи и бъдещи насоки

Беше отбелязан голям етап, след като данъчната реформа на собствеността на трети страни беше разбрана и приета на пленарно заседание от комисията за разследване на данъчната система на Либерално-демократическата партия. Тази реформа, която включва преглед на притежаването на криптоактиви, издадени от други компании, получи одобрение от кабинета в края на декември. Сега вниманието на Кавазаки е насочено към осигуряване на ефективното прилагане на тази данъчна реформа.

„В бъдеще web3PT ще продължи да обръща голямо внимание на системата, за да гарантира, че няма да стане трудна за използване, докато финализираме подробностите.“

Това развитие не е просто техническа корекция, а тактически ход, съответстващ на по-широката визия на Япония за цифрова икономика. То отразява разбирането на нюансите на цифровите активи и необходимостта от политики, които се адаптират към развиващия се цифров пейзаж.

Related posts

Мета за създаване на чатботове с различни характери като този на Ейбрахам Линкълн

admin

Работа в метавселената, големите компании търсят служители

admin

Главният изпълнителен директор на Coinbase Брайън Армстронг потвърждава интеграцията на Lightning Network

admin