Мета

Големите тех компании могат да се превърнат в пазачи на метапространството, предупреждава ЕС

Европейският съюз (ЕС) се опасява, че технологичните гиганти биха могли да се превърнат в пазачи на метавселената, която той нарича Web 4.0, като потискат навлизането на по-малките играчи в тази област и създават виртуален монопол.

За да предотврати тази възможност, европейският ръководен орган проучва какви мерки могат да бъдат предприети, за да се предпази метавселената от контролирани от корпорациите бариери за навлизане в нея. Той се надява, че тези усилия ще осигурят стандартизация и оперативна съвместимост на метавселената с напредването на технологията.

Опасностите на затворената система

ЕС се опасява, че в бъдеще метавселената може да се превърне в затворен магазин, доминиран и контролиран от големи технологични играчи от чужбина. Съюзът се опасява, че при такъв сценарий европейските малки предприятия и МСП могат да бъдат блокирани и да нямат възможност за защита. Петте големи технологични компании – Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) и Microsoft – се управляват от САЩ.

Според ЕС ранното развитие на метавселената се развива по много подобен начин на ранния интернет. ЕС твърди, че този ранен нерегулиран период на интернет е бил по-малко отворен от съвременната мрежа. ЕС иска да преодолее това възможно най-бързо.

„Първата вълна на интернет се развиваше предимно по некоординиран и нерегулиран начин, което доведе до по-затворена екосистема“, се казва в консултативния документ на ЕС.

В своята консултация ЕС заявява, че метавселената ще бъде от жизненоважно значение не само за европейския бизнес, но и за културата.

Извличане на поуки

ЕС се надява, че чрез бързи и решителни действия на този етап метавселената може да избегне фрагментирането и трудната навигация, както в зората на интернета.

Миналата година Европейската комисия публикува своите разсъждения относно конкуренцията в метавселената, като представи своя подход към темата. Материалът на Фридрих Венцел Булст и Софи Де Винк, Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) в Европейската комисия, беше публикуван от уебсайта на Европейско-американската търговска камара.

Related posts

Calo Метавселената представя новата си апликация

admin

Френска консултация за метавселената повежда борба с технологичните гиганти

admin

LunaGens отваря курорт в метавселената

admin