Крипто

Централната банка на Сингапур разкрива правила за стабилността и надзора на Stablecoin

Централната банка на Сингапур, Monetary Authority of Singapore (MAS), публикува цялостна регулаторна рамка, насочена към стабилните монети в една валута (SCS).

Тези цифрови токени, предназначени да поддържат постоянна стойност, са обвързани с традиционните фиатни валути, като например сингапурския долар или която и да е валута от Г-10. Този регулаторен ход има за цел да засили стабилността на SCS, превръщайки ги в по-надеждно цифрово средство за размяна.

Регулаторни изисквания

Новите разпоредби се прилагат за небанкови емитенти на SCS с тираж над 5 млн. сингапурски долара. Емитентите трябва да спазват изискванията, свързани със стабилността на стойността, капитала, обратното изкупуване по номинал и оповестяването на информация за потребителите.

Съгласно нормативната уредба емитентите трябва да поддържат портфейл от резервни активи с нисък риск, еквивалентен на поне 100% от намиращите се в обращение СКН. Те трябва да поддържат и минимален базов капитал, по-висок от 1 млн. сингапурски долара или половината от годишните им оперативни разходи.

Освен това МАС задължава емитентите да върнат номиналната стойност на ДЦК на притежателите им в рамките на пет работни дни от искането за обратно изкупуване и да предоставят подходящи оповестявания, включително информация за механизма за стабилизиране на стойността на ДЦК, правата на притежателите на ДЦК и резултатите от одита на резервните активи.

Навременно прехвърляне и обратно изкупуване Период

МАС е установила, че прехвърлянето на SCS се счита за своевременно, ако е извършено в рамките на три работни дни, което е в съответствие със съществуващите изисквания за предаване на парични средства за вътрешни услуги за парични преводи.

Това решение беше постигнато въпреки обратната връзка, според която прехвърлянията на SCS следва да се извършват по-бързо поради използването на блокчейн технологията. МАС отбеляза, че тези преводи могат да се извършват в различни блокчейн инфраструктури с различни стандарти за обслужване.

Освен това MAS определи по-продължителен период за обратно изкупуване на стабилни монети, като изисква от емитентите да върнат стойността на регулираните от MAS SCS на притежателите им в рамките на пет работни дни. Този подход балансира между отзивчивостта на потребителите и способността на емитента да обработва обратни изкупувания при стресови ситуации.

Ползи и потенциално въздействие

Новата регулаторна рамка на Сингапур има за цел да осигури стабилност на стабилните монети с висока стойност, които играят ключова роля в цифровата икономика. Стабилните монети служат като надеждно средство за размяна между традиционните екосистеми на фиатни и цифрови активи, като улесняват иновациите в цифровата икономика.

Освен това регулаторната рамка на MAS прави разлика между стабилните монети, регулирани от MAS, и други токени за цифрови плащания. Само емитенти, отговарящи на всички изисквания, могат да кандидатстват за етикета „MAS-regulated stablecoins“, което позволява на потребителите лесно да идентифицират регулираните токени и засилва защитата на инвеститорите.

Последици и бъдещи перспективи

С налагането на тези изисквания MAS цели да улесни използването на стабилни монети като надеждно цифрово средство за размяна и мост между екосистемите на фиатните и цифровите активи. Използването на стабилни монети в Сингапур може да подобри ефективността на трансграничните трансакции и да осигури достъп до финансови услуги за хората без банкови услуги.

МАС проправя пътя за безопасна и надеждна среда за потребителите и емитентите в развиващата се цифрова икономика. Регулаторната рамка е важна първа стъпка в изграждането на увереност, доверие и стабилност на пазара на криптовалути.

Следователно с развитието на екосистемата на цифровото банкиране подобни политики ще стават все по-важни за гарантиране на доверието и стабилността на пазара. Подходът на МАС е модел за други държави, които искат да създадат балансирана и добре регулирана среда за стабилни монети и други цифрови активи.

Новата регулаторна рамка на Сингапур за стабилните монети представлява важен етап в развитието на цифровата икономика. Като установява ясни стандарти за емитентите на стабилни монети, MAS улеснява интегрирането на цифровите активи в основната финансова система, като насърчава иновациите и финансовото приобщаване. Тази инициатива подчертава значението на създаването на сигурна и стабилна среда за цифровите финанси, като насърчава доверието и стабилността на пазара на криптовалути.

Related posts

KuCoin, глобална платформа за обмяна на крипто открива нов офис в метавселената

admin

Спорният инвеститор в криптовалути Sifu губи 3,3 млн. долара при хакването на SushiSwap

admin

Ел Салвадор – пионер в приемането на биткойн

admin